28 C
Ankara
Cumartesi, Mayıs 15, 2021
Sponsorluspot_img

Shell, enerji dönüşümü stratejilerini açıkladı

Shell, Birleşmiş Milletler tarafından imzalanan Paris Anlaşması’ndaki iklim değişikliği hedefleri doğrultusunda kaydedilen toplumsal gelişime uygun olarak, 2050 yılına kadar net sıfır emisyonlu bir enerji şirketi olmayı hedefliyor.

Şirketten yapılan basın açıklamasında Shell Türkiye Ülke Başkanı Ahmet Erdem: “Dünyanın nüfusu ve refah düzeyi artıyor, teknoloji gelişiyor ve şüphesiz ki enerji talebi de artıyor. Artan enerji talebinin, mevcut enerji kaynakları portföyü ile karşılanması durumunda karbon salınımları kaçınılmaz olarak artacak” ifadelerini kullandı.

Erdem, Shell olarak küresel sıcaklıktaki artışın Paris Anlaşması’nda belirlendiği üzere 1,5 °C ile sınırlandırılması için 2050 yılına kadar dünyamızın net karbon salınımının sıfıra indirilmesi gerektiğine inandıklarını belirterek şu açıklamalarda bulunud: “Dünyaya daha çok ve daha temiz enerji sağlamayı amaçlayan şirketimiz tüm dünyada enerji dönüşümünün aciliyetini ve gerekliliğini savunuyor. Bu dönüşüm ancak politikaların, yatırımların ve sektörlerin uyum içerisinde hareket etmesi ile mümkün. Dolayısıyla bu yönde devletlerin, toplumların ve endüstrilerin birlikte çalışması şart olacak.”

İklim değişikliğiyle mücadele

İklim değişikliği ile mücadele hedefimizle, toplum tarafından atmosferdeki toplam sera gazı emisyonu (GHGs) miktarının artırılmadığı “net sıfır” bir dünyaya katkı sağlayacağız.

Paris Anlaşması’nda iklim değişikliğiyle ilgili olarak yer alan “ortalama küresel sıcaklıktaki artışın 1,5 °C ile sınırlandırılması” hedefini de destekliyoruz. 

Net sıfır emisyonlu bir şirkete dönüşmek; operasyonlarımızdan kaynaklanan emisyonları, kendi ürettiğimiz enerjinin tüketilmesinden kaynaklı emisyonları ve daha da önemlisi, başkalarının ürettiği ve bizim satın aldığımız petrol ve gaz kaynaklarının tüketilmesinden kaynaklanan emisyonları azaltacağımız anlamına geliyor. Bu ayrıca, teknolojiyi kullanarak salınan karbonu yakalamayı, depolamayı veya dengeleyerek bu emisyonları kontrol altına almayı da kapsıyor.

Elektrikli araçlar için şarj istasyonları, hidrojen, güneş ve rüzgar enerjisiyle üretilen elektrik gibi daha düşük karbonlu enerjiler sağlayarak, işimizi karbon emisyonlarını azaltma hedefimize uygun şekilde dönüştürüyoruz.

Havacılık, denizcilik, karayolu taşımacılığı ve sanayi gibi karbondan arındırılması zor sektörler de dahil olmak üzere farklı sektörlerden aynı hedefle süreçlerini dönüştüren müşterilerimizle iş birliği içinde çalışıyoruz.

Yaklaşımımız

2018’de emisyonlarımızın maksimuma ulaştığını gözlemledik ve bunu azaltmak için daha yoğun çalışmamız gerektiğine inanıyoruz.

Petrol ve gaz üretimi dahil olmak üzere kendi faaliyetlerimizden kaynaklanan emisyonları enerji verimliliğini artırarak, karbonu yakalayarak veya dengeleyerek azaltacağız. Kendi faaliyetlerimizden kaynaklanan emisyonlar, toplam emisyonlarımızın %10’undan daha azını oluşturuyor.

Emisyonlarımızın büyük bir kısmı ise sattığımız enerjinin kullanımından kaynaklanıyor. Bu nedenle müşterilerimizin bizden aldığı enerjinin kullanımından kaynaklanan emisyonları azaltmalarına da yardımcı olmamız gerektiğine inanıyoruz. Bunun da ötesinde, sadece kendi ürettiğimiz ve işlediğimiz enerjiden değil, aynı zamanda başkalarının ürettiği ama bizim sattığımız tüm enerji ürünlerinden kaynaklanan emisyonları da hedeflerimize dahil ediyoruz.

Üç temel rolümüz var:

 1. Enerji Tedarikçisiyiz

Net sıfır emisyonlu bir şirket haline gelmek, müşterilere yenilenebilir elektrik tedarik etmekten elektrikli veya hidrojenli araçları şarj etmeye kadar farklı kullanımlara yönelik daha düşük karbonlu ürün sunmak anlamına geliyor. Sattığımız enerji ürünlerinin karbon yoğunluğunu 2050,* yılına kadar %100 azaltmayı hedefliyoruz. Karbon yoğunluğunu hesaplarken, sattığımız ve müşterilerimiz tarafından kullanılan her bir birim enerji ile ilgili toplam sera gazı emisyon miktarını dikkate alıyoruz. Bu da enerji ürünlerimizin üretiminden işlenmesine, taşınmasından nihai tüketimine tüm emisyonları kapsamaktadır.

*Müşterilerin kendi karbon emisyonlarını dengelemek için yaptıkları da dahil olmak üzere 2016 ile karşılaştırıldığında.

Hedeflerimiz

Sattığımız enerji ürünlerinin karbon yoğunluğunu azaltmak için kısa, orta ve uzun vadeli hedefler belirledik.

Bu hedefleri, Net Karbon Ayak İzi metriği ve metodolojisi kullanarak ölçüyoruz.  

Üç yıllık dönemler için belirlediğimiz kısa vadeli karbon yoğunluğu hedefleri şöyle:

 • 2021’e kadar   % 2-3
 • 2022’ye kadar % 3-4
 • 2023’e kadar   % 6-8

Orta ve uzun vadeli karbon yoğunluk hedeflerimiz ise şöyle:

 • 2030’a kadar %20
 • 2035’e kadar %45 *
 • 2050’ye kadar %100*

* 2035 ve 2050 hedeflerimizde müşteriler tarafından gerçekleştirilen eylemler de dikkate alınmaktadır.

Daha fazla bilgi için İklim Hedefi – Sıkça Sorulan Sorulara bakabilirsiniz.

2) Enerji Kullanıcısıyız

Tüm faaliyetlerimizden ve faaliyetlerimizi gerçekleştirmek için kullandığımız enerjiden kaynaklanan emisyonun net sıfır olmasını hedefliyoruz. Bu da, ürünlerimizin üretiminden kaynaklanan önlenemeyen sera gazı emisyonlarının teknoloji ve doğa yardımıyla yakalanmasını veya dengelenmesini gerektiriyor.

Karbon Yakalama ve Dengeleme

 • İklim bilimcileri, karbonun emilmesi ve depolanmasında doğayı kullanmanın enerji sistemi dönüşümünde önemli bir rol oynadığı konusunda çok net. Biz de, yüksek kaliteli doğa temelli dengelemenin sorumlu bir şekilde kullanımından yanayız. 2030 yılına kadar, ürünlerimizin kullanımından kaynaklanan yaklaşık 120 milyon ton emisyonu dengelemeyi hedefliyoruz.
 • 2035 yılına kadar ise yılda 25 milyon ton karbon yakalama ve depolama (CCS) kapasitesine ulaşmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu, Kanada’daki Quest tesisimiz büyüklüğünde 25 adet karbon yakalama ve depolama (CSS) tesisi demektir.

Önemli Dönüm Noktaları

Mevcut petrol ve gaz faaliyetlerimizden kaynaklanan emisyonları azaltmak için önemli adımlar atıyoruz:

Yıllık petrol üretimimizin 2019 yılında en üst seviyeye ulaştığına inanıyoruz ve toplam petrol üretimimizin 2030 yılına kadar her yıl % 1-2 seviyesinde azalmasını bekliyoruz;

 • Doğal gaz en temiz yanan hidrokarbondur. Portföyümüzdeki toplam gaz üretiminin yüzdesinin 2030 yılına kadar kademeli olarak   % 55 ve üzerine çıkmasını planlıyoruz.
 • 2030 yılına kadar operasyonumuzdaki tüm üretim sahalarında, karbon emisyonuna sebep olan rutin gaz yakılması işlemine son vereceğiz.
 • 2025 yılına kadar, Shell tarafından işletilen üretim alanlarındaki metan emisyon yoğunluğunu % 0,2’nin altında tutmayı umuyoruz.
 • 16.500’den fazla çalışanımızın ücretini, ürünlerimizin karbon yoğunluğunu 2023 yılına kadar % 6-8 oranında (2016’ya kıyasla) azaltma hedefimiz ile ilişkilendirdik.

Değişimin büyüklüğü

2030 yılına kadar hedefimize ulaşmamız demek; bugünün iki katı kadar elektrik satmamız, 50 milyon haneye yetecek kadar yenilenebilir elektrik sağlamamız, elektrikli araçlar için 2,5 milyondan fazla şarj noktası işletmemiz, sattığımız yakıtlardaki bugün %3 olan biyoyakıt ve hidrojen miktarını yaklaşık % 10’un üzerine çıkarmamız demek oluyor. 

İşimizi nasıl dönüştürdüğümüz, gelecekte yaşanacak değişimin ölçeğinin de bir göstergesi olarak, müşterilerimizin ihtiyaçlarına bağlı olacaktır.

3) Değişim için çözüm ortağıyız

Müşterilerimizle birlikte çalışarak, bizden satın aldıkları ürünleri kullandıklarında oluşan sera gazı emisyonlarını gidermelerine yardımcı oluyoruz. Müşterilerimize, genel karbon ayak izlerini azaltmanın yollarını bulmaları konusunda da yardımcı oluyoruz. Sektör bazında karbon emisyonlarını azaltmaya yönelik hükümet politikalarını desteklemek de yaptığımız ortaklıklar arasında yer alıyor.

Kaçının, azaltın, dengeleyin

Emisyonları azaltmak için her sektörün kendine özgü çözümlere ihtiyacı olsa da, bazı ortak adımlar da mevcut:

 • Sera gazı emisyonlarının oluşmasını önlemek için enerji verimliliğini artırmak.
 • Sera gazı emisyonlarını azaltmak için düşük karbonlu enerji ürünleri tercih etmek.
 • Teknolojiyi veya doğayı kullanarak kaçınılamayan emisyonlarının önüne geçmek.

Biz neler yapıyoruz?

Enerji sağlayıcısı olarak;

Evlerde:

Örneğin; Büyük Britanya’da, yüz binlerce eve %100 yenilenebilir sertifikalı elektrik sağlıyoruz*.

Shell Enerji

* Yenilenebilir elektriğimiz, müşterilerin bizden satın aldığı tüm elektriğin İngiltere’deki %100 yenilenebilir kaynaklara eşdeğer sayıda ünite ile eşleştiği anlamına gelen Yenilenebilir Enerji Menşe Garantileri (REGOs) tarafından sertifikalandırılıyor.

Yollarda:

35’ten fazla ülkede 185.000’den fazla elektrikli araç şarj ünitesi ile elektrikli araç sahiplerine hizmet sunuyoruz.

Elektrikli araçların şarj edilmesi

Örneğin; elektrikli araçlar için şarj sağlayıcısı olan ubitricity’yi satın almak için anlaşma yaptık.

Shell ubitricity’yi satın alıyor

Örneğin; biyoyakıt şirketi Cosan ile Shell’in ortak girişimi olan Raizen şirketi, dünyanın en büyük şeker kamışı etanol üreticilerinden biridir.

Biyoyakıtlar

İşimizde:

Örneğin; açık deniz rüzgar enerjisi kullanarak hidrojen üretmenin yollarını araştırıyoruz. 2020 yılında, iş ortağımız Eneco ile Hollandse Kust (Noord) açık deniz rüzgar çiftliğini inşa etmek için bir ihale aldık.

Rotterdam hidrojen fabrikası için rüzgar enerjisi planları

Örneğin; Shell’in bir iştiraki olan MP2 Energy, işletmelerin ve kurumların düşük karbonlu enerji ihtiyaçlarını karşılamak için gelişmiş teknolojiler kullanıyor.

MP2

Örneğin; karbonsuz sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) üretip Tayvan, Japonya, Güney Kore ve Çin’deki ticari müşterilerimize dağıtımını yapıyoruz.

Karbon nötr LNG dağıtımı

Yenilenebilir enerji üretiminde:

Örneğin; bir Shell ortak girişimi olan NoordzeeWind, 36 açık deniz rüzgar türbiniyle Avrupa pazarına yenilenebilir enerji sağlamaktadır.

Daha düşük karbonlu bir enerji işi kurmak

Örneğin; Ortadoğu’daki ilk güneş enerjisi projemiz, Umman’daki bir döküm şirketine enerji sağlıyor ve bu süreçte karbon emisyonlarını azaltmaya yardımcı oluyor.

Güneşin yardımıyla sektöre güç katmak

Enerji kullanıcısı olarak;

Petrol ve gaz alanlarındaki faaliyetlerimizde daha yüksek verimlilik için yeni ekipman ve ileri teknoloji kullanıyoruz.

Örneğin; Hollanda’daki Moerdijk petrokimya fabrikamızda yeni endüstriyel fırınlar kuruyoruz. Bu, tesisin yıllık CO2 emisyonlarını yaklaşık %10 azaltabilecek.

Yeni endüstriyel fırınlara yatırım yapmak

Örneğin; Metan emisyonlarını tespit etmek ve enerji verimliliğini artırmak için ABD’nin Permian Havzasında insansız hava araçları kullanıyoruz.

Drone programı

Daha temiz enerji ile:

Örneğin; Singapur’da bir madeni yağ fabrikası kurulumu da dahil olmak üzere artan sayıdaki tesisimizde elektrik kullanımından kaynaklanan sera gazı emisyonlarının üçte birine kadar olan kısmını önleyebilmek üzere güneş enerjisi kullanıyoruz.

Tesislerimizde güneş enerjisi kullanımı

Emisyonları yakalama yolu ile:

Örneğin; Kanada’daki Quest karbon yakalama ve depolama tesisimizde bugüne kadar 5 milyon ton CO2 yakalandı ve güvenli bir şekilde depolandı.

Quest Karbon Yakalama ve Depolama

Değişim için çözüm ortağı olarak;

Havacılık Sektörü:

Örneğin; Amazon Air, Shell Havacılık tarafından tedarik edilen ve World Energy tarafından üretilen, kısmen biyokütle ve atıktan yapılan, altı milyon galon sürdürülebilir havacılık yakıtının alımını gerçekleştirdi.

Amazon

Örneğin; DHL Express’e Hollanda’daki Schiphol Havalimanı’nda sürdürülebilir havacılık yakıtı sağlıyoruz.

Shell, DHL Express’e sürdürülebilir havacılık yakıtı tedarik edecek

Örneğin; Rolls-Royce ile çalışarak %100 sürdürülebilir havacılık yakıtını test ediyoruz.

Rolls-Royce, yeni nesil motor test aracında %100 Sürdürülebilir Havacılık Yakıtını test edecek

Nakliye Sektörü

Örneğin; Yakıt tüketimini ve emisyonları azaltmak üzere, gemilerin sudaki konumuna kılavuzluk edecek yazılımlar, verimliliği artıran gelişmiş madeni yağlar gibi gelişmiş enerji verimliliği teknolojileri yarattık ve hayata geçirdik.

Kongsberg ve Shell JAWS anlaşması imzaladı

Örneğin; bugün, denizcilik müşterilerine emisyonları azaltmanın başka bir yolu olan sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) tedarik ediyoruz.

Denizcilik için LNG

Örneğin; denizcilik sektöründe net sıfır emisyona ulaşmayı hızlandırmak için aldığımız önlemleri “Shell’in Rotası” raporumuzda özetledik.

Karbonsuz Nakliye: Shell’in Rotasını Çiziyor

Örneğin; Deloitte ile ortak bir raporda, denizcilik sektörünün karbondan nasıl arındırılacağına dair endüstri görüşünü de paylaştık.

Deloitte/Shell Nakliye raporu

Karayolu taşımacılığı

Örneğin; Avrupa ve Asya’da 10 ülkede ticari filo müşterilerimize doğa temelli karbon kredileri sunuyoruz.

Doğa temelli karbon çözümleri

Örneğin; Hidrojen kamyonlarının ABD, Los Angeles Limanı dışında çalışmasını sağlamak için Los Angeles Limanı, Toyota Motor Corp. ve Kenworth Truck Co ile çalışıyoruz.

Limandan mağazaya

Örneğin; Daimler Truck AG, IVECO, OMV ve Volvo Group ile birlikte, Avrupa’da hidrojen kamyonlarının kitle pazara sunulması için gerekli koşulların yaratılmasına yardımcı olacağız.

H2Accelerate

Örneğin;  Yaklaşık 3.000 sözleşmeli karayolu taşıma tankerinin ortalama emisyon yoğunluğunu azaltma hedefimizin yanı sıra, araç emisyonlarının azaltılmasına yardımcı olmak için karayolu taşımacılığı sektörü ile de çalışıyoruz. Deloitte ile 150’den fazla karayolu taşımacılığı liderinin görüşlerini paylaşan ortak bir rapor hazırladık.

Karayolu taşımacılığının karbondan arındırılması

Faydalı Diğer Linkler

Shell’in Yenilenen Stratejisi

Yenilenen Shell Senaryoları

Yeni Enerjilerde daha fazla örnek keşfedin.

Farklı sektörlerde karbon azaltmaya dair bakış açımız

Yasal ve politik aktivitilerimizi  

Adil ve eşitlikçi bir geçiş süreci için bakış açımız

TENVAhttps://www.tenva.org
Türkiye Enerji Vakfı (TENVA), enerji kaynakları, teknolojileri, politikaları ve enerji piyasalarında gerçekleşmekte olan ulusal ve uluslararası gelişmelere aktif katkı sunmak için 2012 yılında faaliyetlerine başladı. Enerji sektörüne özel Türkiye'nin ilk ve tek düşünce kuruluşu olmanın verdiği ağırlıkla çalışmalarını gerçekleştiren TENVA bünyesinde; Enerji Teknolojileri ve Sürdürülebilirlik Araştırma Merkezi, Uluslararası Enerji Politikaları ve Diplomasisi Araştırma Merkezi, Enerji Piyasaları ve Düzenleyici İşlemler Araştırma Merkezi yer almaktadır. TENVA, dünya piyasalarındaki eğilimler ve politik gelişmeler dikkate alınarak; uluslararası bir bakış ve disiplinler arası bir anlayış ile sektörü ele alıyor ve bu anlayış çerçevesinde 2013 Haziran ayından bu yana aylık olarak Enerji Panorama dergisini yayınlıyor.

Benzer

Sosyal Medya

515BeğenenlerBeğen
431TakipçilerTakip Et
12,567TakipçilerTakip Et
- Sponsorlu -spot_img

Haber bültenimize abone ol

E-Bülten abonemiz olun, enerji sektörüne dair en güncel haberler ve duyurular her hafta e-posta adresinize gelsin.

En Son Haberler