10.5 C
Ankara
Friday, March 24, 2023
spot_img

Hakkımızda

"Türkiye’nin geleceğini şekillendirecek olan tüm gelişmeler enerji sektöründen izler taşır."

Hakkımızda

Türkiye Enerji Vakfı (TENVA), enerji kaynakları, teknolojileri, politikaları ve enerji piyasalarında gerçekleşmekte olan ulusal ve uluslararası gelişmelere aktif katkı sunmak için 2012 yılında faaliyetlerine başladı.
Türkiye Enerji Vakfı’nın başlıca faaliyet alanları;

 • Bilimsel inceleme ve araştırmalar yapılması ve raporlandırılması,
 • Özelleşmiş Ar-Ge merkezleri ve/veya enstitülerin açılması,
 • Uluslararası üst kuruluşlara üyelik ve aktif katılım sağlanması,
 • Konferans, kongre, sempozyum ve çalıştay düzenlenmesi,
 • Ortak eğitim programları düzenlenmesi ve danışmanlık hizmetleri verilmesi ve
 • Sosyal sorumluluk faaliyetleri gerçekleştirmektir.

Sektörün öncelikli hedeflerinin iktisadi gelişmelerden bağımsız olmadığının farkında olarak ve Türkiye’nin geleceğini şekillendirecek tüm gelişmelerde enerji sektöründen izler olduğunu bilerek çalışan TENVA;

 • Ülkemiz ekonomisinin enerjideki dışa bağımlılığını azaltmak,
 • Arz güvenliğinin sağlanması ile yeni yatırımlara olanak sunmak,
 • Nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesine katkı sağlamak,
 • Yeni oluşumlar, teknolojik gelişmeler, teknikler, iş modelleri ve benzeri gelişmelerin ortaya çıkardığı işbirliği ihtiyaçlarını gidermek,
 • Ekonomi, enerji ve çevre alanlarında her geçen gün artan kamuoyu ilgisini, sektörün disiplinler arası bilgi ve tecrübe birikimine duyulan ihtiyaçlar doğrultusunda geliştirmek,

Türkiye Enerji Vakfı’nın öncelikli hedeflerini oluşturmaktadır. Türkiye enerji sektörü, dünya piyasalarındaki eğilimler ve politik gelişmeler dikkate alınarak uluslararası bir bakış ve disiplinlerarası bir anlayış ile artık Türkiye Enerji Vakfı’nda ele alınıyor.

Enerji Teknolojileri ve Sürdürülebilirlik Araştırma Merkezi bünyesinde;

 • Enerji kaynaklarına yönelik temel çalışmalar,
 • Enerji üretimi ve tüketimine yönelik teknolojik çözümler,
 • Enerji verimliliği ve sürdürülebilirlik odak çalışma alanlarında araştırma ve uygulama çalışmaları gerçekleştirilecektir.

Uluslararası Enerji Politikaları ve Diplomasisi Araştırma Merkezi bünyesinde;

 • Enerji kaynak çeşitliliği,
 • Enerji kaynak güvenliği,
 • Enerji alt yapı güvenliği,
 • Uluslararası enerji politikaları,
 • Uluslararası enerji projeleri,
 • Bölgesel enerji politikaları ve stratejileri,
 • Uluslararası enerji piyasalarında yaşanan gelişmeler odak konularında araştırma çalışmaları gerçekleştirilecektir.

Enerji Piyasaları ve Düzenleyici İşlemler Araştırma Merkezi bünyesinde;

 • Enerji piyasalarının düzenlenmesi, lisanslandırılması, izlenmesi, tarifelendirilmesi,
 • Enerji hukuku ve tüketici hakları,
 • Rekabet odak konularında araştırma ve uygulama çalışmaları gerçekleştirilecektir.

“Enerji Piyasalarına Katkı ve Katılımda Yeni Adres!”