11.3 C
Ankara
Saturday, December 3, 2022
spot_img

APLUS ENERJİ EKİM 2022 ANALİZİ

2022 Yılı Ekim ayında gerçekleşen toplam 24.778 GWh elektrik üretiminin %80,76’sı serbest üretim şirketleri tarafından gerçekleştirilmiştir. Serbest üretim şirketlerinin üretimdeki payı, bir önceki aya göre 4,20 puan artmıştır, geçtiğimiz senenin aynı dönemine göre ise 2,87 puan artış göstermiştir.

Serbest üretim şirketlerini %12,70 oran ile EÜAŞ santralleri ve %4,56 oran ile Lisanssız santraller izlemektedir. Toplam üretimin %1,96’sı İşletme Hakkı Devredilen Santraller, %0,10’u ise Yap-İşlet-Devret santralleri tarafından üretilmiştir[1].

Gerçekleşen elektrik üretimi kaynak bakımından incelendiğinde ise, 2022 Ekim ayında toplam üretimin %19,2’sinin doğalgaz ve LNG santralleri tarafından gerçekleştirildiği görülmektedir. Barajlı hidroelektrik santraller, ilgili ayda toplam üretimin %9,7’sini karşılarken, akarsu tipi hidroelektrik santraller ise %3,5 oranıyla üretime katkıda bulunmuştur. İthal kömür santralleri Ekim ayında toplam üretimin %25,9’unu karşılarken, yerli kömür santralleri ise %16,9 oranında katkı sağlamıştır. Yenilenebilir enerji santrallerinden rüzgâr enerjisi santralleri toplam üretime %12,8 jeotermal ve güneş enerjisi santralleri[2] ise %9,0 oranında katkıda bulunmuştur. Diğer termik santrallerin[3] üretimdeki payı ise %13,2 olarak gerçekleşmiştir.

TEİAŞ tarafından yayımlanan üretim verilerine göre, 2022 Ekim ayında termik santrallerin gerçekleşen toplam üretimdeki payı %64,97 olarak kaydedilmiştir. Yenilenebilir enerji kaynaklarından elde edilen elektrik üretiminin payı ise %35,03 olarak gerçekleşmiştir[4].

2021 yılı Ekim ayında 669,86 TL/MWh olarak gerçekleşen ortalama piyasa takas fiyatı (PTF), 2022 yılı Ekim ayında, bir önceki yıla göre %418,0 oranında artarak 3.470,02 TL/MWh olarak kaydedilmiştir. Bu dönemde gerçekleşen ortalama PTF, bir önceki aya göre (3.851,82 TL/MWh) %9,9 oranında düşüş göstermiştir.

Ekim 2022’de en yüksek günlük ortalama piyasa takas fiyatı 1 Ekim Cumartesi günü 4.157,69 TL/MWh olarak gerçekleşirken en düşük günlük ortalama PTF ise, 16 Ekim Pazar günü 1.618,73 TL/MWh olarak kaydedilmiştir. Piyasa takas fiyatları saatlik bazda incelendiğinde ise, en yüksek PTF değerinin 1 Ekim Cumartesi günü saat 08:00’de 4.800,00 TL/MWh, en düşük PTF değerinin ise 17 Ekim Pazartesi günü saat 03:00’de 1,00 TL/MWh olarak gerçekleştiği görülmektedir.

2022 yılı Ekim ayında pik saatlerde[5] 3.723,15 TL/MWh olarak gerçekleşen ortalama PTF, bir önceki ayın pik saatler ortalaması olan 3.948,91 TL/MWh’lik değere göre %5,7 oranında düşmüştür[6].

2021 yılı Ekim ayında pik dışı (off-peak) saatlerin PTF değeri ortalama 624,30 TL/MWh iken, bu değer 2022 yılı Ekim ayında %411,7 oranında bir artış kaydetmiş ve 3.194,73 TL/MWh olarak gerçekleşmiştir. 

2021 yılı Ekim ayı içerisinde toplam 26.318 GWh olan elektrik talebi, 2022 yılı Ekim ayında bir önceki yıla göre %4,28 oranında düşüş göstererek, 25.191 GWh değerine ulaşmıştır[7]. 2021 yılı Ekim ayında 35.092 MWh olarak ölçülen saatlik ortalama talep, 2022 yılı Ekim ayında 33.859 MWh olarak gerçekleşmiştir.

2022 yılı Eylül ayı sonunda 102.151 MW olan toplam kurulu güç değeri 1.084,7 MW’lık artışla 2022 yılı Ekim ayı sonunda 103.325 MW olarak kaydedilmiştir.

Toplam kurulu gücün %68,3’lük (70.502 MW) kısmını serbest üretim şirketleri oluştururken, EÜAŞ santrallerinin toplam kurulu güçteki payı %20,3 (20.995 MW) seviyesindedir[8]. Yap işlet devret santralleri %0,1’lik (116 MW), işletme hakkı devredilen santraller %3,2’lik (3,275 MW) bir orana sahiptir. Lisanssız santrallerin toplam kurulu güç içindeki payı da %8,1 (8.348 MW) olarak kaydedilmiştir.

2022 yılı Ekim ayı sonunda oluşan toplam kurulu gücün %24,5’lik kısmı (25.306 MW) doğalgaz ve LNG yakıt tipi santralleri ile karşılanırken, %22,5’lik kısmı (23.275 MW) barajlı hidrolik santraller tarafından karşılanmaktadır. Bu yakıt tiplerini %11,1’lik (11.437 MW) oran ile yerli kömür[9] santralleri ve %10,0’luk oran (10.374 MW) ile ithal kömür santralleri izlemektedir. Akarsu tipi hidrolik santraller %8,0’lik bir orana (8.293 MW) sahipken, rüzgâr santralleri toplam kurulu gücün %11,0’lik bir kısmını (11.307 MW) oluşturmaktadır[10]. Toplam kurulu gücün %8,8’lik kısmı (9.082 MW) güneş enerjisi santralleri, %1,6’lık kısmı (1.686 MW) jeotermal enerji santrallerinden oluşurken, %2,4’lük kısmı (2.475 MW) ise diğer termik santraller[11] tarafından oluşturulmaktadır.

2021 yılı Ekim ayında 4,881 milyar m3 olarak kaydedilen toplam doğalgaz tüketimi, 2022 yılı Ekim ayının aynı döneminde %33,1 oranında bir düşüş ile 3,265 milyar m3 olarak gerçekleşmiştir. Elektrik santrallerinde tüketilen doğal gaz miktarı 2021 yılı Ekim ayında 1,731 milyar m3 iken bu miktar, 2022 yılının aynı döneminde %54,2 oranında düşerek 792 milyar m3 olarak kaydedilmiştir[12]. Elektrik santrallerinde tüketilen doğalgaz miktarının toplam doğalgaz tüketimine oranı 2021 yılı Ekim ayında 35,5 iken, bu oran 2022 Ekim ayında %24,3 olarak gerçekleşmiştir.


[1] Veriler Yük Tevzi Bilgi Sistemi’nin yayımladığı Kamusal Raporlardan alınmıştır.

[2] Jeotermal ve Güneş enerjisi santralleri “Diğer Yenilenebilir” olarak sınıflandırılmıştır.

[3] Fuel-oil, nafta, motorin, LPG, lisanssız termik ve biyokütle santralleri diğer termik santraller olarak sınıflandırılmaktadır.

[4] 2022 Ekim verileri Yük Tevzi Bilgi Sistemi’nin yayımladığı 31 Ekim 2022 tarihli Kamusal Rapordan alınmıştır.

[5] Pik saatler 08:00-20:00 arasındaki saatleri, pik dışı saatler ise 20:00-08:00 arasındaki saatleri ifade eder.

[6] Gün Öncesi Piyasası ortalama elektrik fiyatları hesaplamalarında kaynak olarak Enerji Piyasaları İşletme A.Ş. Piyasa Gelişim Raporları PTF ortalamaları kullanılmaktadır.

[7] 2021 ve 2022 yılları için saatlik veriler YTBS Genel Günlük İşletme Neticesi Raporları’ndan alınmıştır.

[8] Kaynak olarak TEİAŞ tarafından yayımlanan 31 Ekim 2022 tarihli Genel Günlük İşletme Neticesi raporu kullanılmaktadır.

[9] Taş kömürü, linyit ve asfaltit santralleri yerli kömür santrali olarak sınıflandırılmaktadır.

[10] Akarsu tipi hidrolik santrallere lisanssız hidrolik santraller de dahildir.

[11] Fuel-oil, nafta, motorin, LPG, lisanssız termik, kojenerasyon ve biyokütle santralleri diğer termik santraller olarak sınıflandırılmaktadır.

[12]  2022 yılı Ekim ayı Elektrik üretimi için tüketilen toplam doğal gaz miktarı, T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Enerji İşleri Genel Müdürlüğü raporlarından alınmaktadır.

TENVAhttps://www.tenva.org
Türkiye Enerji Vakfı (TENVA), enerji kaynakları, teknolojileri, politikaları ve enerji piyasalarında gerçekleşmekte olan ulusal ve uluslararası gelişmelere aktif katkı sunmak için 2012 yılında faaliyetlerine başladı. Enerji sektörüne özel Türkiye'nin ilk ve tek düşünce kuruluşu olmanın verdiği ağırlıkla çalışmalarını gerçekleştiren TENVA bünyesinde; Enerji Teknolojileri ve Sürdürülebilirlik Araştırma Merkezi, Uluslararası Enerji Politikaları ve Diplomasisi Araştırma Merkezi, Enerji Piyasaları ve Düzenleyici İşlemler Araştırma Merkezi yer almaktadır. TENVA, dünya piyasalarındaki eğilimler ve politik gelişmeler dikkate alınarak; uluslararası bir bakış ve disiplinler arası bir anlayış ile sektörü ele alıyor ve bu anlayış çerçevesinde 2013 Haziran ayından bu yana aylık olarak Enerji Panorama dergisini yayınlıyor.

Benzer

Sosyal Medya

513BeğenenlerBeğen
431TakipçilerTakip Et
13,212TakipçilerTakip Et

Haber bültenimize abone ol

E-Bülten abonemiz olun, enerji sektörüne dair en güncel haberler ve duyurular her hafta e-posta adresinize gelsin.

En Son Haberler