10.5 C
Ankara
Friday, March 24, 2023
spot_img

Reklam & Üyelik

Vakfımızın aylık yayınlanan dergisi Enerji Panorama‘ya reklam vermek için bize ulaşabilirsiniz. Tel: +90 312 220 00 59 Mail: info@tenva.org

TENVA Üyelik Broşürü

Interior design & furniture projects for real estate developers and for owners of apartments/houses.

TENVA Paket Bilgi Dosyası

Create the perfect front yard and backyard landscapes with our gardening tips.

Türkiye Enerji Vakfı Üyelik Paketleri

Türkiye Enerji Vakfı üyelik temelli bir sivil toplum kuruluşu olup, ilgi ve çalışma alanı enerji olan kişi, kurum ve kuruluşları bir araya getirmektir. Vakıf, yetkinlik alanı olan enerji kaynakları, enerji teknolojileri, politikaları, diplomasisi ve enerji piyasalarında gerçekleşmekte olan ulusal ve uluslararası gelişmelere aktif ve bağımsız katkı ve katılımda bulunmak ve bu doğrultuda çalışmalar gerçekleştirmeyi amaçlamaktadır.

TENVA bu kapsamda, enerji alanında ulusal ve uluslararası;

 • Bilgi ve tecrübe üretimi, paylaşımı ve yayılımı,
 • Karar mekanizmalarına aktif katkı ve katılım,
 • Yeni girişimlerin, işbirliklerinin ortaya koyulması ve hayata geçirilmesi
 • Araştırma ve geliştirme çalışmalarının geliştirilmesi ve desteklenmesi
 • Kapasite geliştirilmesine

 • yönelik faaliyetler gerçekleştirmektedir. TENVA üyeleri, Vakfın misyon ve faaliyet alanları çerçevesinde gerçekleştirilmekte olan çalışmalardan üyelik kapsamları ve yükümlülükleri çerçevesinde geniş kapsamlı istifade etme olanağına sahiplerdir. Üyeler, enerjinin her alanına yönelik gerçekleştirilecek olan yuvarlak masa toplantıları, sempozyum, workshop, kongre, konferans katılım hakkına sahip olacaklar; söz konusu faaliyetler bünyesinde yerli ve yabancı devlet görevlileri, sektörün öncü yatırımcıları ve üst düzey yöneticileri ve akademisyenler ile network geliştirmeye yönelik özgün fırsatlara sahip olacaklardır. TENVA farklı talep ve beklentileri göz önüne alarak, ilgi alanı enerji olan gerçek ve tüzel kişilere farklılaştırılmış üyelik paketleri oluşturmuştur. Bu çerçevede temel olarak Kurumsal ve Bireysel Üyelik seçenekleri sunulmakta olup, söz konusu üyelik seçenekleri kapsamında da ayrı sınıflandırmalara gidilmiştir.

  1. Kurumsal Üyelik (Yıllık Aidat[1]: 10.000TL)

  TENVA Kurumsal üyelik paketine üye olan kurum, kuruluş ve işletmeler, vakıf faaliyetlerinin gerçekleştirilmesine, yaygınlaştırılmasına yönelik ortaya koydukları destekler ile vakfın ulusal ve uluslararası amaçlarına ulaşmasına katkı sağlayacaklardır. Bununla birlikte, üyelerimiz ortaya koyacakları aktif katkı ve katılım ile bilgi-tecrübe paylaşımı, işbirliği ve networking temelli bir değer elde etme sürecinin de içerisinde yer alacaklardır. Kurumsal Üyelik paketinin içeriği aşağıda yer almaktadır. Kurumsal Üyeliğin getirileri:

  • Yuvarlak masa toplantılarına, sempozyum, workshop, networking event vb. etkinliklere öncelikli katılım. Her bir üye üyelik hakları çerçevesinde en fazla 3 kişi ile faaliyetlere katılabilir. (Vakıf tarafından düzenlenecek özel nitelikli – dış katılıma kapalı toplantılar hariç)
  • Enerji Panorama üyeliği (3 kişi için)
  • Vakıf yayın organlarında (Enerji Panorama) yer alacak reklamlar için %30 indirim
  • Vakıf tarafından gerçekleştirilecek etkinliklere davet edilecek misafirlerin katılım ücretlerinde %25 indirim.
  • Sponsorluk bedellerinde %20 indirim
  • Vakıf web sitesinde üyelerin ve logolarının yer alması
  • Diğer Kurum ve Kuruluşlar tarafından düzenlenecek ücretli konferansların katılım bedellerinde indirim
  • TENVA tarafından üretilen raporlara online erişim
  • TENVA eğitim salonunun indirimli fiyattan kullanımı

  Bununla birlikte, Kurumsal Üyelik paketine üye olan sivil toplum örgütlerinde görev alan yönetici ve/veya personel TENVA araştırmacıları ile tanışma, ortak projeler gerçekleştirme imkanlarına sahip olacağı gibi, Vakıf tarafından gerçekleştirilen etkinlikler bünyesinde kamudan, akademik camiadan ve iş dünyasından üst düzey yetkililer ile irtibata geçme imkanına sahip olacaklardır.

  2. Bireysel Üyelik (Yıllık Aidat: 1200 TL)

  TENVA üyelik programına katılım sizleri enerji alanında çalışan iş dünyasının saygın yöneticileri, akademisyenler, kamu görevlileri ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinden oluşan topluluğun bir parçası haline getirecek; bilgi ve tecrübe paylaşımı ile entelektüel birikiminize önemli katkılarda bulunacaktır. Bireysel Üyeliğin getirileri:
  • Yuvarlak masa toplantılarına, sempozyum, workshop, networking event vb. etkinliklere öncelikli katılım (Vakıf tarafından düzenlenecek özel nitelikli – dış katılıma kapalı toplantılar hariç)
  • Diğer Kurum ve Kuruluşlar tarafından düzenlenecek ücretli konferansların katılım bedellerinde indirim
  • Enerji Panorama üyeliği
  • Vakıf tarafından gerçekleştirilecek etkinliklere davet edilecek misafirlerin katılım ücretlerinde %25 indirim

  Bireysel üyelik paketine üye olmak isteyen akademisyen ve öğrenciler özel indirimlerden yararlanma imkanına sahip olacaklardır. Söz konusu üyelik aidatı indiriminden üniversitelerde çalışan akademisyenler (%50), araştırma görevlileri, lisansüstü eğitim alan öğrenciler ve son sınıf lisans öğrencileri (%75) oranında faydalanabilecektir.
  [1] Yıllık aidat üyelik tarihinde alınır.