Röportaj: “POWER-GEN’le beraber ICCI’ın değişen yüzü!”

0

Dünyanın farklı ülkelerinden siyasetçi, yatırımcı, akademisyen, üretici, dağıtıcı gibi enerji sektörünün önemli isimlerini bir araya getirecek olan 24. Uluslararası Enerji ve Çevre Fuarı, 2-4 Mayıs tarihlerinde İstanbul’da düzenlenecek. Bu yıl çok sayıda yenilik ve sürprizin de olacağı etkinlikten önce ICCI-Powered By Power Gen Sektörel Fuarcılık Genel Müdürü Feraye Gürel ile bir araya geldik… Gürel, fuar ve konferansın ayrıntılarını Enerji Panorama ile paylaştı…*

• Bu yıl 24.’sü gerçekleştirilecek olan Uluslararası Enerji ve Çevre Fuarı ve Konferansı ICCI 2018, 02 – 04 Mayıs 2018 tarihlerinde İstanbul’da düzenlenecek. Her yıl enerji sektörünün yerli yabancı tüm katılımcılarının bir anlamda buluşma noktası ICCI’ın bugünlere gelmesini sağlayan ve diğer etkinliklerden farklı olan özellikleri nelerdir?

Öncelikle, Enerji Panorama Dergisi’ne çok teşekkür ederiz. Sizlerle çalışmaktan memnuniyet duyduğumuzu özellikle belirtmek isteriz. Gerek haber kalitesiyle gerek teknik içerik olarak sektördeki çok önemli bir boşluğu büyük bir başarı ile dolduruyorsunuz.

Sorunuzun yanıtına gelince, ICCI olarak bilinen fakat PennWell ortaklığı ile artık ICCI-Powered By POWER-GEN adıyla organize ettiğimiz etkinliğimizle sektörde ilk ve en büyük olmanın sorumluluğunu taşıyoruz, öncelikle bizi diğer enerji etkinliklerinden ayıran en önemli fark bu sorumluluk bilincidir. Bu sorumluluk bilinci ile sektördeki tüm paydaşlar için tarafsız ve objektif bir tartışma platformu yaratma iddiamız var. Buna ek olarak her zaman en yeni enerji konularını gündeme taşıyoruz. İlklerin öncelikle ICCI’da konuşulması bizim için çok önemli.

24 yıl öncesinde, Türkiye’de enerji ile ilgili hiçbir etkinliğin organize bir şekilde yapılmadığı ve enerji ile ilgili konuların bu kadar popüler olmadığı bir dönemde ICCI Türkiye’nin en büyük yatırımcılarını ve ekipman tedarikçilerini bir araya getiriyordu.

Enerji organizasyonları konusunda ilk olmamız nedeniyle hem fuarcılık hem de konferans metodolojisi tarafinda en deneyimli etkinlik ICCI Powered By POWER-GEN’dir.

Uluslararası olma becerisini ilk gösteren etkinlik de ICCI’dır, şuanki ortaklık yapısı nedeniyle uluslararası olma anlamında gerek uluslararası pavilyon sayısı, gerek katılımcı firma sayısı gerekse de ziyaretçi profili anlamında yabancı katılımı en fazla olan enerji etkinliğidir.

Bu yıl ilk defa yapılacak olan Diplomatik Quarter ile yine bir ilke imza atacağız. Yabancılar Türkiye’ye gelmiyor ya da gelmek istemiyor yargısını biz getireceğimiz Diplomatik delegasyonlarla ve yatırımcılarla ortadan kaldıracağız.

Hem fuar hem de konferans anlamında enerjinin tüm bileşenlerini üretim, iletim ve dağıtım teknolojileri olmak üzere tek çatı altında işleyen tek etkinliktir. Dün üretim tarafında olan bir çok önemli grup, bugün dağıtım tarafında da yatırımcı oldu.

Türkiye’de B2B ikili İş Görüşmeleri organize eden ilk etkinlik olup, bu yıl Start-Up Projelerimiz ile yine bir ilke imza atıyoruz. Bir ülkede ne kadar fazla start-up varsa, o kadar az teknoloji transferine ihtiyac olacaktır. Bu nedenle ICCI olarak bu projeyi çok önemsiyoruz ve yine bir ilke imza atıyoruz.

Generation-X projemiz ile enerji sektöründe kariyer hedefleyen ve X kuşağı dediğimiz cep telefonuna yapışık yaşayan sevgili öğrencilerimizi, reel sektör ile bir araya getiriyoruz. Öğrenciler fuarımıza staj imkanı bulma kaygısı ile değil, artık kendi projelerini sunmak için gelsinler istiyoruz. Bu anlamda üniversiteler ile çok ciddi iş birlikleri geliştiriyoruz.

• ICCI’da her yıl katılımcı ülke/firma sayısı giderek artıyor. Bu yıl Türkiye’den ve yurt dışından nasıl bir katılımcı profili olacak?

ICCI Powered by POWER-GEN olarak hem katılımcı tarafında hem de ziyaretçi tarafında yurt dışına biraz daha ağırlık verdik. Ziyaretçi tarafında VIP Delegasyonlarımız olacak, ağırlıklı olarak Sahra altı ülkeleri hedefliyoruz. Bunların başında Güney Afrika, Namibya, Botswana, Zimbabve, Malavi, Tanzanya ve Mozambik geliyor. Avrupa’dan İtalya partner ülke olarak yer alacak, bu anlamda hem firma hem de ciddi bir delegasyon katılımı olacak. Güney Afrika’da çok güçlüyüz, ESKOM’dan ciddi bir katılım olacak. ESKOM’un bağlı olduğu Public Enterprise Bakanlığı’ndan da bakan dahil kalabalık bir grup katılacak.

Iran’ı çok önemsiyoruz, politik konjonktürde bir değişim olmazsa 20’ye yakın firmanın gelmesini bekliyoruz, diplomatik delegasyon da buna dahil. Yunanistan, Brezilya ve Kore tarafında da güzel açılımlarımız oldu. Diğer yandan ICCI Powered by POWER-GEN olarak finans kurumlarının ve yatırımcı gruplarının sayısında da artış olacak.

• Konferans ve fuarın aynı etkinlik içinde gerçekleşmesi bilgi paylaşımı ve sektörün sorunlarının görüşülmesi açısından ayrı bir önem taşıyor. ICCI 2018’in özellikle üzerinde durduğu gündem başlıkları neler?

ICCI Powered by POWER-GEN olarak enerji üretim, iletim ve dağıtım sektörleri arasındaki yakınlaşmayı temel aldığımızda enerji değer zincirindeki tüm ana başlıkları kapsayacak bir konferans programı oluşturuyoruz. Fakat gündemde bazı konular diğerlerine göre daha fazla öne çıkabiliyor. Bu anlamda ICCI’da özellikle öne çıkacak konuların başında “Geleceğin Enerji Sektörü” var. Gelecekte hem üretimde hem T&D tarafında teknolojik olarak bizi nasıl bir gelecek bekliyor. Akıllı veya İngilizcede SMART olarak ifade edilen ve bana göre biraz demode hale gelen bu kavram üretimde, iletim ve dağıtımda ve bireysel yaşantımızda bize neler getirecek? Bu anlamda enerji futurizmi ile ilgili çok ilgi çekecek oturumlarımız olacak. Yine bu hızlı teknolojik gelişmelere bağlı olarak ele alınacak Dijitalizasyon ve bunun uzantısı siber güvenlik başlığı, geleceğin kritik konularından enerji depolama, akıllı alt yapılar ve şebekeler konusu ön plana çıkacak. Yenilenebilir enerji tarafında şebeke entegrasyonu ile ilgili konular da öne çıkacak.

ICCI olarak YERLİ kavramına önem veriyoruz. Yerli ekipman üretimi konusunda oturumlarımız olacak. Yerli Kömür geçen yıl olduğu gibi bu yıl da işlenecek.
Nükleer Enerji son 8 yıldır zaten hep üzerinde durduğumuz bir başlık idi, bu yıl yine programımızda olacak.

Son olarak, ICCI Powered By POWER-GEN olarak hep ilklere imza atan bir platform olarak bu yıl Enerji sektöründe KADIN konusunu ele alacağız. Teknik ve politik konuların yanında biraz sosyal konulara da ağırlık verip, sektörümüzde yer alan kadın çalışanların sorunlarına da yer vereceğiz. Bu konu ile ilgili de bir platform oluşturma gayreti içindeyiz.

• Etkinlik kapsamında firmalar arası ikili iş görüşmeler de gerçekleştirilecek. Bu görüşmeler kapsamında firmalardan geri dönüşümler nasıl? İkili görüşmelerden ne kadar bir iş hacmi olacağını öngörüyorsunuz?

Öncelikle B2B İkili İş Görüşmeleri ile ilgili olarak sonuç ölçümü yapılabilmesi çok zordur.
Bunu biz yapıyoruz diyebilen fuar firmaları varsa buna şüphe ile bakmak lazım. Çünkü kolay kolay hiç kimse görüşme sonuçlarını ve bu görüşmelerle ilgili süreçleri paylaşmak istemiyor. Takip noktasında bu görüşmelerin çıktıları organizatör ile doğru bir şekilde paylaşılmıyor. Bu görüşmelerin takibi uzun sürmekle beraber belli bir gizlilik içinde oluyor. Bunu da anlayışla karşılamak gerekiyor.

O nedenle biz ICCI Powered By POWER-GEN olarak gerek start up tarafında gerekse ikili iş görüşmelerinde enerjimizi doğru tarafları bir araya getirmeye ve mümkün olduğunca fazla görüşme yaptırmaya veriyoruz. Fuar alanındaki B2B görüşmelerden 1 veya 2 gün öncesinde tarafları ayrıca bir araya getiriyoruz. Geçen yıl 200’ün üzerinde ikili iş görüşmesi yapıldı. Bu yıl hedefimiz 300 görüşme.

• Her yıl olduğu gibi ICCI kapsamında gerçekleştirilecek olan Enerji Ödülleri de merakla bekleniyor. Özellikle yenilenebilir enerji alanında yapılan yatırımları desteklemek amacıyla verilen ICCI Enerji Ödülleri’nde bu yılki kategoriler neler ve sürpriz isimler var mı?

Bakınız bu konuda da ICCI enerji sektörü ödüllerini veren ilk organizasyondur.
Fuar ve Konferansın ilk günü 2 Mayıs 2018 tarihinde İstanbul WOW Convention Center’da Türkiye’nin Enerji Ödüllerini vereceğiz.

Bu yıl önemli bir sürprizimiz olacak tabii ki. Bildiğiniz gibi bu yıla kadar hep yatırımcı tarafına ödüller verildi fakat bu yatırımların başarıya ulaşmasında teknoloji ve ekipman firmalarının önemini yadsıyamazsınız. O nedenle bu yıl ilk defa ödül alan tesislerde kullanılan Ana Ekipman firmalarına da ödül verilecek.

Diğer yandan ilk defa DAĞITIM kategorisinde de ödül verilecek. Fakat sadece bir firmaya ödül verilmesi ön görülüyor. Diğer kategorilerimizde bir değişiklik olmayacak. Yenilenebilir Enerji Santralleri kategorisinde; rüzgar, hidroelektrik, jeotermal, biyokütle ve atık ile güneş alanında, ‘Termik Santral’ kategorisinde ise, doğalgaz, kömür ve atık ısı projeleri yarışacak.

Türkiye Enerji sektörünün tüm yatırımcılarını bu yarışmaya davet etmek istiyoruz.

2-4 Mayıs tarihlerinde de tüm enerji sektörünü Türkiye’nin en büyük, tarafsız ve en saygın enerji platformu ICCI Powered By POWER-GEN’e bekliyoruz.

2018 yılının ülkemize ve sektörümüze başarı ve huzur getirmesini diliyoruz.
Tüm ICCI Powered By POWER-GEN ekibi adına sevgi ve saygılarımızla…

*”Bu röportaj Enerji Panorama dergisinin Ocak 2018 tarihli sayısı için özel hazırlanmış ve yayınlanmıştır. Yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Türkiye Enerji Vakfı’na aittir. Tekrar yayınlanması halinde kaynak gösterilerek bu sayfaya aktif bağlantı sağlanması zorunludur.”

Share.

About Author

Türkiye Enerji Vakfı (TENVA), enerji kaynakları, teknolojileri, politikaları ve enerji piyasalarında gerçekleşmekte olan ulusal ve uluslararası gelişmelere aktif katkı sunmak için 2012 yılında faaliyetlerine başladı. Enerji sektörüne özel Türkiye'nin ilk ve tek düşünce kuruluşu olmanın verdiği ağırlıkla çalışmalarını gerçekleştiren TENVA bünyesinde; Enerji Teknolojileri ve Sürdürülebilirlik Araştırma Merkezi, Uluslararası Enerji Politikaları ve Diplomasisi Araştırma Merkezi, Enerji Piyasaları ve Düzenleyici İşlemler Araştırma Merkezi yer almaktadır. TENVA, dünya piyasalarındaki eğilimler ve politik gelişmeler dikkate alınarak; uluslararası bir bakış ve disiplinler arası bir anlayış ile sektörü ele alıyor ve bu anlayış çerçevesinde 2013 Haziran ayından bu yana aylık olarak Enerji Panorama dergisini yayınlıyor.

Yorum Bırakın!