Kurumsal Üyelik

TENVA Kurumsal üyelik paketine üye olan kurum, kuruluş ve işletmeler, vakıf faaliyetlerinin gerçekleştirilmesine, yaygınlaştırılmasına yönelik ortaya koydukları destekler ile vakfın ulusal ve uluslararası amaçlarına ulaşmasına katkı sağlayacaklardır. Bununla birlikte, üyelerimiz ortaya koyacakları aktif katkı ve katılım ile bilgi-tecrübe paylaşımı, işbirliği ve networking temelli bir değer elde etme sürecinin de içerisinde yer alacaklardır. Kurumsal Üyelik paketinin içeriği aşağıda yer almaktadır.

Kurumsal Üyeliğin getirileri:

  • Yuvarlak masa toplantılarına, sempozyum, workshop, networking event vb. etkinliklere öncelikli katılım. Her bir üye üyelik hakları çerçevesinde en fazla 3 kişi ile faaliyetlere katılabilir. (Vakıf tarafından düzenlenecek özel nitelikli – dış katılıma kapalı toplantılar hariç)
  • Enerji Panorama üyeliği (3 kişi için)
  • Vakıf yayın organlarında (Enerji Panorama) yer alacak reklamlar için %30 indirim
  • Vakıf tarafından gerçekleştirilecek etkinliklere davet edilecek misafirlerin katılım ücretlerinde %25 indirim.
  • Sponsorluk bedellerinde %20 indirim
  • Vakıf web sitesinde üyelerin ve logolarının yer alması
  • Diğer Kurum ve Kuruluşlar tarafından düzenlenecek ücretli konferansların katılım bedellerinde indirim
  • TENVA tarafından üretilen raporlara online erişim
  • TENVA eğitim salonunun indirimli fiyattan kullanımı

Bununla birlikte, Kurumsal Üyelik paketine üye olan sivil toplum örgütlerinde görev alan yönetici ve/veya personel TENVA araştırmacıları ile tanışma, ortak projeler gerçekleştirme imkanlarına sahip olacağı gibi, Vakıf tarafından gerçekleştirilen etkinlikler bünyesinde kamudan, akademik camiadan ve iş dünyasından üst düzey yetkililer ile irtibata geçme imkanına sahip olacaklardır.

Buraya tıklayıp “KURUMSAL ÜYELİK FORMU“nu indirin.