Küresel yenilenebilir enerji istihdamı 10 milyona yaklaştı

0

Esen ERKAN-Yazar

Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı IRENA, yenilenebilir enerjideki istihdamın 10 milyon sınırına yaklaştığını duyurdu. Yenilenebilir enerji alanında artan iş potansiyelleri ile başı çeken ülkeler Çin, Brezilya, Amerika Birleşik Devletleri olurken en çok istihdam yaratan kaynak güneş enerjisi oldu.*

IRENA’nın seçilen ülkelerde yenilenebilir enerji istihdam durumunu ve teknolojik olasılıkları sunduğu Yenilenebilir Enerji & İstihdam Raporu’nun 4. baskısında, 2016 yılında yenilenebilir enerjinin tüm dünyada 9,8 milyon kişiye istihdam sağladığı ve 2015 yılına oranla %1,1 artış gösterdiği tespit edildi. Yenilenebilir enerji işlerinin çoğunluğunu oluşturan ülkeler: Çin, Brezilya, ABD, Hindistan, Japonya ve Almanya. Asya kıtasına doğru artan temiz enerji istihdamı, küresel toplamın da %62’sini oluşturuyor.

“Güneş enerjisi 3 milyon 100 bin işle birinci”

Güneş, biyokütle, hidroelektrik ve rüzgar gibi temiz enerji üreten sektörlerin ele alındığı raporda, güneşten elektrik üretimi 3 milyon 100 bin işle birinci, 1 milyon 724 bin istihdamla sıvı biyoyakıt sektörü ikinci ve 1 milyon 500 istihdamla büyük ölçekli hidroelektrik santraller üçüncü oldu. Rüzgar endüstrisi 1.2 milyon çalışanı ile 2015’ten bu yana %7 artış gösterdi.

Fotovoltaik (PV) sektörü 2015’ten bu yana %12 artışla 3.1 milyon yeni iş sağladı ve en büyük işveren oldu. Güneş enerjisi sektöründeki bu büyüme esas olarak Çin, ABD ve Hindistan’dan geldi; buna karşın işler Avrupa Birliği’nde ve Japonya’da ilk kez azaldı. Güneş enerjisi ile ısıtma ve soğutma işleri, Çin, Brezilya ve Avrupa Birliği gibi büyük pazarlardaki kurulum yavaşlamasının etkisiyle %12 düşerek 0,8 milyona geriledi. Öte yandan, Amerika Birleşik Devletleri, Almanya, Hindistan ve Brezilya’daki yeni rüzgar enerjisi tesislerinin küresel rüzgar istihdamındaki artışa %1,2 oranında katkıda bulunarak 1,2 milyon istihdam yarattığı belirtildi.

“Güneş Sektörü, ABD Ekonomisinden 17 Kat Daha Hızlı Büyüyor”

IRENA raporu, ABD’de güneş enerjisi alanındaki işlerin genel ekonominin büyüme hızından 17 kat daha hızlı bir oranda büyüdüğünü ortaya koydu. Kasım 2016 verileri ile 2015’ten bu yana %24.5’lik bir artışla Amerikan güneş enerjisi endüstrisinde 260.077 kişi çalışıyor. 

Sıvı biyoyakıtlar (1.7 milyon iş), katı biyokütle (0.7 milyon iş) ve biyogaz (0.3 milyon iş) da önemli işverenler arasında sayılırken bu alandaki işler özellikle ham madde arzında yoğunlaşıyor. Brezilya, Çin, ABD ve Hindistan önemli biyoenerji iş piyasaları arasında gösteriliyor. Büyük hidroelektrik enerji sektörü, operasyon ve bakımda çalışanların yaklaşık olarak %60’ını oluşturduğu 1,5 milyon kişiye doğrudan iş olanağı sağlıyor. Başlıca büyük hidroelektrik iş piyasaları: Çin, Hindistan, Brezilya, Rusya Federasyonu ve Vietnam’dan oluşuyor.

“2030’a kadar 24 milyon istihdam”

IRENA Genel Müdürü Dr. Adnan Z. Amin, “IRENA’nın sektörde yaklaşık 7 milyondan fazla insanın çalıştığı 2012 yılındaki ilk yıllık değerlendirmesinden bu yana, düşen maliyetler ve sağlanan politikalar ile birlikte dünya genelinde yenilenebilir enerjiye yatırım ve istihdamın sürekli olarak arttığı görülüyor. Son dört yılda, güneş ve rüzgar sektörlerindeki işlerin sayısı iki katına çıktı. Yenilenebilir kaynaklar daha geniş sosyo-ekonomik hedefleri doğrudan destekliyor ve istihdam yaratma potansiyelleri küresel enerji geçişinin gittikçe merkezi bir bileşeni oluyor. Ölçekler yenilenebilir enerji lehine ilerlemeye devam ederken, yenilenebilir enerji sektöründe çalışan insan sayısının 2030 yılına kadar 24 milyona ulaşmasını, fosil yakıt kaynaklı iş kayıplarını telafi ederek dünyada önemli bir ekonomik sürücü haline gelmesini bekliyoruz” dedi.

Bu yıl ilk kez Türkiye’deki yenilenebilir enerji sektöründe çalışan personel sayısına ilişkin istatistiklere de yer veren rapordaki 2016 verileri şöyle:

  • Türkiye’de 53.000 kişi rüzgar enerjisi alanında çalışıyor.

  • 16.600 kişi güneş enerjisi ile ısıtma ve soğutma sektöründe çalışıyor.

  • 12.700 kişi fotovoltaik alanında çalışıyor.

  • Yaklaşık olarak 94.400 kişi yenilenebilir enerji alanında çalışıyor.

“Temiz enerji işlerinde de ayrımcılık var”

Dünya genelinde işsizlik oranları artarken, yenilenebilir enerji istihdamı yükseliş gösteriyor. Bu artışta bölgesel değişimler, enerji teknolojileri maliyetlerindeki düşüş, artan talep ve rekabet ile artan çevresel duyarlılık konularının etkili olduğu vurgulanıyor.

Rapor, sektördeki işlerle ilgili yıllık güncellemenin yanı sıra, Orta Doğu ve Kuzey Afrika’daki (MENA bölgesi) temiz enerji iş piyasalarında kadınlara yönelik engellerle ilgili yapılan araştırma sonuçlarını da içeriyor. Cinsiyete dayalı ayrımcılık yenilenebilir enerji istihdamında, enerji sektörünün geneline göre daha az belirgin gibi dursa da, istihdam ve terfi konusunda kadınlar için zorluklar devam ediyor. IRENA bu anketi Temiz Enerji İş Konseyi (CEBC) ve Bloomberg Yeni Enerji Finansı (BNEF) ile birlikte yürüttü.

Dünya genelinde 90 yenilenebilir enerji şirketi ile yapılan anket, işgücünün %35’inin kadınlardan oluştuğunu, yenilenebilir kaynaklardaki kadın çalışan oranının geleneksel enerji sektörüne göre daha yüksek; ekonominin geneline oranla ise düşük olduğunu gösterdi. Ankete katılanların ücret perspektifleri de ilginç sonuçlar ortaya çıkardı: Katılımcıların 3’te 1’i kadın çalışanların maaşlarının daha düşük olduğunu tahmin ederken; 3’te 2’si eşit miktarda maaş aldıklarına inanıyor. Erkek çalışanların büyük bir kısmı ise maaşların eşit olduğuna inanıyor. MENA, temiz enerji sektöründe özellikle cinsiyet ayrımcılığına maruz kalan ve maaşların değişkenlik gösterdiği yerler arasında başı çekse de rapora göre, birçok ülkede kadınlar aynı pozisyondaki işler için erkek meslektaşlarından daha az gelir elde ediyor.

 

Kaynak: IRENA- Renewable Energy and Jobs – Annual Review 2017

*”Bu yazı Enerji Panorama dergisinin Haziran 2017 tarihli sayısı için özel hazırlanmış ve yayınlanmıştır. Yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Türkiye Enerji Vakfı’na aittir. Tekrar yayınlanması halinde kaynak gösterilerek bu sayfaya aktif bağlantı sağlanması zorunludur.”

Share.

About Author

Türkiye Enerji Vakfı (TENVA), enerji kaynakları, teknolojileri, politikaları ve enerji piyasalarında gerçekleşmekte olan ulusal ve uluslararası gelişmelere aktif katkı sunmak için 2012 yılında faaliyetlerine başladı. Enerji sektörüne özel Türkiye'nin ilk ve tek düşünce kuruluşu olmanın verdiği ağırlıkla çalışmalarını gerçekleştiren TENVA bünyesinde; Enerji Teknolojileri ve Sürdürülebilirlik Araştırma Merkezi, Uluslararası Enerji Politikaları ve Diplomasisi Araştırma Merkezi, Enerji Piyasaları ve Düzenleyici İşlemler Araştırma Merkezi yer almaktadır. TENVA, dünya piyasalarındaki eğilimler ve politik gelişmeler dikkate alınarak; uluslararası bir bakış ve disiplinler arası bir anlayış ile sektörü ele alıyor ve bu anlayış çerçevesinde 2013 Haziran ayından bu yana aylık olarak Enerji Panorama dergisini yayınlıyor.

Yorum Bırakın!