“Türkiye’nin enerjide ithalata olan bağımlılığını azaltma planları”

0

Orta Vadeli Program (2018-2020)’ın Kabul Edilmesi Hakkında Bakanlar Kurulu Kararı 28 Eylül’de Resmi Gazete’te yayınlandı.

Kalkınma Bakanlığı tarafından hazırlanan ve Bakanlar Kurulu tarafından kabul edilen 2018-2020 yıllarını kapsayan “Orta Vadeli Program” çerçevesinde enerjide ithalata olan bağımlılığın azaltılması hedefleniyor.

Enerjide ithalata olan bağımlılığın azaltılmasına yönelik orta vadeli planlar şöyle:

  • Yenilenebilir enerji kaynaklarının enerji üretimindeki payı artırılacak.
  • Yenilenebilir enerji yatırımlarında kullanılan ekipmanlarda dışa bağımlılığı azaltacak Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) uygulamasına devam edilecek.
  • Yerli kaynak rezervlerimizde artış sağlamak üzere petrol, doğal gaz, kaya gazı ve kömür aramaları artırılacak.
  • Yerli linyitin çevreyle uyumlu bir şekilde kullanılmasına devam edilecek.
  • Ulaştırma, sanayi ve konut sektörlerinde enerjinin daha verimli kullanılmasına yönelik bir program başlatılacak.
  • Kamu elektrik üretim santrallerinde, elektrik iletim ve dağıtım şebekelerinde verimlilik artırıcı önlemler alınacak.

Enerji ile ilgili bölümün yanı sıra, geri dönüşüm teknolojilerine ağırlık verilerek verimlilik artırıcı yatırımların desteklenmesi OVP’de yer alan başlıklardan. Maden kaynaklarının ekonomiye kazandırılması kapsamında ise gerek arama ve üretim teknolojilerine gerekse cevher işleme/zenginleştirme yatırımlarına yönelik Ar-Ge ve teknoloji transferine ağırlık verileceği ifade ediliyor.

Orta Vadeli Program (2018-2020) için buraya tıklayınız.

Share.

About Author

Türkiye Enerji Vakfı (TENVA), enerji kaynakları, teknolojileri, politikaları ve enerji piyasalarında gerçekleşmekte olan ulusal ve uluslararası gelişmelere aktif katkı sunmak için 2012 yılında faaliyetlerine başladı. Enerji sektörüne özel Türkiye'nin ilk ve tek düşünce kuruluşu olmanın verdiği ağırlıkla çalışmalarını gerçekleştiren TENVA bünyesinde; Enerji Teknolojileri ve Sürdürülebilirlik Araştırma Merkezi, Uluslararası Enerji Politikaları ve Diplomasisi Araştırma Merkezi, Enerji Piyasaları ve Düzenleyici İşlemler Araştırma Merkezi yer almaktadır. TENVA, dünya piyasalarındaki eğilimler ve politik gelişmeler dikkate alınarak; uluslararası bir bakış ve disiplinler arası bir anlayış ile sektörü ele alıyor ve bu anlayış çerçevesinde 2013 Haziran ayından bu yana aylık olarak Enerji Panorama dergisini yayınlıyor.

Yorum Bırakın!