Regulations to combat the illegal use of electricity entered into force

0

“This news published in Turkish”

EPDK’nın Dağıtım Sistemindeki Kayıpların Azaltılmasına Dair Tedbirler Yönetmeliği, Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) teknik ve teknik olmayan kayıp oranları ülke ortalamasının üzerinde olan elektrik dağıtım bölgelerinde, faaliyette bulunan dağıtım şirketleri için diğer dağıtım bölgelerinden farklı olarak alınacak tedbirleri belirledi.

Dağıtım Sistemindeki Kayıpların Azaltılmasına Dair Tedbirler Yönetmeliği, Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, yüksek kayıplı şirketlerin tespiti, bu şirketlerin tarifeleri, verimlilik parametreleri, hedef kayıp oranları ve kontrol edilemeyen işletme giderleri gibi hususlarla ilgili genel ilkeler ortaya konuldu.

Elektrik kayıp oranı yüksek şirketlerin yatırımlarıyla ilgili de düzenlemeler getiren yönetmelikle, kayıp oranlarının düşürülmesi amacıyla ilgili mevzuat çerçevesinde Otomatik Sayaç Okuma Sistemi’nde yer almayan sayaçlar, ilgili şirketin yatırım planına konularak bu sisteme dahil edilecek.

Bu şirketlerin dağıtım bölgeleri içinde yer alan ve önceki yıl gerçekleşmelerine göre kayıp oranı yüzde 30’un üzerinde olan il ve ilçelerde ilgili dağıtım şirketi tarafından kayıp-kaçak ile mücadele kapsamında, elektrik sayaçlarının tesisi için mevzuatta tanımlanan yerden farklı bir yer belirlenebilecek. Sayacın konulduğu nokta ile kullanıcının bağlantı noktası arasında ilgili kullanıcı dışında yapılacak müdahaleler ise dağıtım şirketinin sorumluluğunda olacak.

Yüksek kayıplı şirketlerin dağıtım bölgeleri içinde yer alan ve önceki yıl gerçekleşmelerine göre teknik ve teknik olmayan kayıp oranı yüzde 30’un üzerinde olan il ve ilçelerde ilgili dağıtım şirketi tarafından kayıp-kaçak ile mücadele için, belli şartlar altında, birden fazla müşterinin toplam tüketimini ölçen kontrol sayacı tesis edilebilecek. Yeni düzenleme kapsamındaki ortaya çıkacak maliyetlerden bazıları şirketlerin tarife hesaplamalarında yatırım harcaması olarak dikkate alınacak.

Ayrıca EPDK, yayımladığı bir tebliğle Akaryakıt Haricinde Kalan Petrol Ürünlerinin Yurt İçi ve Yurt Dışı Kaynaklardan Teminine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ’de de bazı değişikliklere gitti.

Kaynak: Fortune Türkiye

Share.

About Author

Türkiye Enerji Vakfı (TENVA), enerji kaynakları, teknolojileri, politikaları ve enerji piyasalarında gerçekleşmekte olan ulusal ve uluslararası gelişmelere aktif katkı sunmak için 2012 yılında faaliyetlerine başladı. Enerji sektörüne özel Türkiye'nin ilk ve tek düşünce kuruluşu olmanın verdiği ağırlıkla çalışmalarını gerçekleştiren TENVA bünyesinde; Enerji Teknolojileri ve Sürdürülebilirlik Araştırma Merkezi, Uluslararası Enerji Politikaları ve Diplomasisi Araştırma Merkezi, Enerji Piyasaları ve Düzenleyici İşlemler Araştırma Merkezi yer almaktadır. TENVA, dünya piyasalarındaki eğilimler ve politik gelişmeler dikkate alınarak; uluslararası bir bakış ve disiplinler arası bir anlayış ile sektörü ele alıyor ve bu anlayış çerçevesinde 2013 Haziran ayından bu yana aylık olarak Enerji Panorama dergisini yayınlıyor.

Write a comment!