Elektrik dağıtım şirketlerinin yatırım yükümlülükleri için süre uzatıldı

0

Elektrik dağıtım şirketlerinin satın alma, satma ve ihale prosedürlerinin hazırlanması ve uygulanması yönetmenliğindeki değişiklik Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Yönetmelikte yapılan değişiklik ile elektrik dağıtım şirketlerinin satın alma, satma ve ihale prosedürlerinin hazırlanması ve uygulanması çerçevesinde, 2011-2015 uygulama dönemindeki yatırım yükümlülüklerinin tamamlanmasına yönelik yapılan çerçeve anlaşmalar, en geç 31 Aralık 2018 itibariyle sonlandırılacak.

31.05.2017 tarihinde Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş. tarafından yönetmeliğin 9. maddesinin iptali ve yürütmenin durdurulmasına yönelik olarak EPDK aleyhine açılan dava kapsamında, Danıştay İdari Dava Dairesi Kurulu itirazın kabulüne ve dava konusu yönetmelik hükmünün yürütmesinin durdurulmasına kararı vermişti.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

ELEKTRİK DAĞITIM ŞİRKETLERİNİN SATIN ALMA-SATMA VE İHALE PROSEDÜRLERİNİN HAZIRLANMASI VE UYGULANMASI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 25/5/2016 tarihli ve 29722 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik Dağıtım Şirketlerinin Satın Alma-Satma ve İhale Prosedürlerinin Hazırlanması ve Uygulanması Yönetmeliğinin geçici 1 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(5) 2011-2015 uygulama dönemi yatırım yükümlülüklerinin tamamlanmasına yönelik yapılan çerçeve anlaşmalar, en geç 31/12/2018 tarihi itibariyle sonlandırılır.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı yürütür.

Kaynak: Resmi Gazete

Share.

About Author

Türkiye Enerji Vakfı (TENVA), enerji kaynakları, teknolojileri, politikaları ve enerji piyasalarında gerçekleşmekte olan ulusal ve uluslararası gelişmelere aktif katkı sunmak için 2012 yılında faaliyetlerine başladı. Enerji sektörüne özel Türkiye'nin ilk ve tek düşünce kuruluşu olmanın verdiği ağırlıkla çalışmalarını gerçekleştiren TENVA bünyesinde; Enerji Teknolojileri ve Sürdürülebilirlik Araştırma Merkezi, Uluslararası Enerji Politikaları ve Diplomasisi Araştırma Merkezi, Enerji Piyasaları ve Düzenleyici İşlemler Araştırma Merkezi yer almaktadır. TENVA, dünya piyasalarındaki eğilimler ve politik gelişmeler dikkate alınarak; uluslararası bir bakış ve disiplinler arası bir anlayış ile sektörü ele alıyor ve bu anlayış çerçevesinde 2013 Haziran ayından bu yana aylık olarak Enerji Panorama dergisini yayınlıyor.

Yorum Bırakın!