Çatı üstü güneş elektriği için gelir vergisi tebliği yayında!

0

Resmi Gazete’nin 11 Haziran 2018 tarihli sayısında, çatı üstü güneş elektriği sistemleri ile üretilecek ihtiyaç fazlası elektriğin satışına yönelik usul ve esasları içeren Maliye Bakanlığı, Gelir İdaresi Başkanlığı’nın düzenlemesi yayınladı.

Çatı üstü güneş elektriği sistemleri için daha önce torba yasa ve Bakanlar Kurulu Kararı ile getirilen hükümlere yönelik usul ve esaslar Gelir Vergisi Genel Tebliği ile belirlendi.

“İhtiyaç fazlası elektrik enerjisinin satışında esnaf muaflığı” tanımı için ek düzenleme getirildi. Yeni düzenlemede “4/3/2013 tarihli ve 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu uyarınca lisanssız yürütülebilecek faaliyetler kapsamında yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı elektrik enerjisi üretimi amacıyla, sahibi oldukları veya kiraladıkları konutların çatı ve/veya cephelerinde kurdukları kurulu gücü azami 10 kW’a kadar (10 kW dâhil) olan (Kat maliklerince ana gayrimenkulün ortak elektrik enerjisi ihtiyacının karşılanması amacıyla kurulan dâhil) yalnızca bir üretim tesisinden üretilen elektrik enerjisinin ihtiyaç fazlasını son kaynak tedarik şirketine satanlar” ifadesi yer alıyor.

“İhtiyaç fazlası elektrik enerjisinin satışında esnaf muaflığından yararlanma şartları”

Kat maliklerince ana gayrimenkulün ortak elektrik enerjisi ihtiyacının karşılanması amacıyla kurulanlar dâhil olmak üzere, üretim tesisinin sahip olunan veya kiralanan konutların çatı ve/veya cephelerinde, esnaf muaflığından yararlanma şartları ise şöyle:

  • Üretim tesisinin kurulu gücünün azami 10 kW (10 kW dâhil) olması,
  • Elektriğin yalnızca bir üretim tesisinde üretilmesi,
  • Üretilen elektrik enerjisinden ihtiyaç fazlasının son kaynak tedarik şirketine satılması.

303 SERİ NO’LU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ’NE ULAŞMAK İÇİN BURAYA TIKLAYINIZ.

Share.

About Author

Türkiye Enerji Vakfı (TENVA), enerji kaynakları, teknolojileri, politikaları ve enerji piyasalarında gerçekleşmekte olan ulusal ve uluslararası gelişmelere aktif katkı sunmak için 2012 yılında faaliyetlerine başladı. Enerji sektörüne özel Türkiye'nin ilk ve tek düşünce kuruluşu olmanın verdiği ağırlıkla çalışmalarını gerçekleştiren TENVA bünyesinde; Enerji Teknolojileri ve Sürdürülebilirlik Araştırma Merkezi, Uluslararası Enerji Politikaları ve Diplomasisi Araştırma Merkezi, Enerji Piyasaları ve Düzenleyici İşlemler Araştırma Merkezi yer almaktadır. TENVA, dünya piyasalarındaki eğilimler ve politik gelişmeler dikkate alınarak; uluslararası bir bakış ve disiplinler arası bir anlayış ile sektörü ele alıyor ve bu anlayış çerçevesinde 2013 Haziran ayından bu yana aylık olarak Enerji Panorama dergisini yayınlıyor.

Yorum Bırakın!