Bireysel Üyelik

TENVA üyelik programına katılım sizleri enerji alanında çalışan iş dünyasının saygın yöneticileri, akademisyenler, kamu görevlileri ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinden oluşan topluluğun bir parçası haline getirecek; bilgi ve tecrübe paylaşımı ile entelektüel birikiminize önemli katkılarda bulunacaktır.

Bireysel Üyeliğin getirileri:

  • Yuvarlak masa toplantılarına, sempozyum, workshop, networking event vb. etkinliklere öncelikli katılım (Vakıf tarafından düzenlenecek özel nitelikli – dış katılıma kapalı toplantılar hariç)
  • Diğer Kurum ve Kuruluşlar tarafından düzenlenecek ücretli konferansların katılım bedellerinde indirim
  • Enerji Panorama üyeliği
  • Vakıf tarafından gerçekleştirilecek etkinliklere davet edilecek misafirlerin katılım ücretlerinde %25 indirim

Bireysel üyelik paketine üye olmak isteyen akademisyen ve öğrenciler özel indirimlerden yararlanma imkanına sahip olacaklardır. Söz konusu üyelik aidatı indiriminden üniversitelerde çalışan akademisyenler (%50), araştırma görevlileri, lisansüstü eğitim alan öğrenciler ve son sınıf lisans öğrencileri (%75) oranında faydalanabilecektir.

Buraya tıklayıp “BİREYSEL ÜYELİK FORMU“nu indirin.