Araştırma Merkezleri

Enerji Teknolojileri ve Sürdürülebilirlik Araştırma Merkezi:

Merkez bünyesinde; enerji kaynaklarına yönelik temel çalışmalar, enerji üretimi ve tüketimine yönelik teknolojik çözümler, enerji verimliliği ve sürdürülebilirlik odak çalışma alanlarında araştırma ve uygulama çalışmaları yapılmaktadır.

Uluslararası Enerji Politikaları ve Diplomasisi Araştırma Merkezi:

Enerji kaynak çeşitliliği, altyapı ve kaynak güvenliği, uluslararası enerji politikaları ve enerji projeleri, bölgesel enerji politikaları ve stratejileri, uluslararası enerji piyasalarında yaşanan gelişmeler “Uluslararası Enerji Politikaları ve Diplomasisi Araştırma Merkezi” bünyesinde araştırma ve uygulama çalışmaları gerçekleştirilmektedir.

Enerji Piyasaları ve Düzenleyici İşlemler Araştırma Merkezi

Enerji piyasalarının düzenlenmesi, lisanslandırılması, izlenmesi, tarifelendirilmesi gibi ana başlıkların yanı sıra enerji hukuku ve tüketici hakları, rekabet odak konularında araştırma ve uygulama çalışmaları, “Enerji Piyasaları ve Düzenleyici İşlemler Araştırma Merkezi” bünyesinde ele alınmaktadır.

TENVA Araştırma Merkezi Direktörleri:

  • Doç. Dr. Kürşad Derinkuyu
  • Dr. Fehmi Tanrısever
  • Dr. Fatih Cemil Özbuğday